Veelgestelde vragen over het L300 Plus-systeem

Klik op een van de onderstaande vragen om het antwoord te bekijken op veelgestelde vragen over het L300 Plus-systeem. Neem voor verdere vragen  contact met ons op.

FUNCTIONELE ELEKTRO STIMULATIE

V. Wat is Functionele Elektro Stimulatie (FES)?
A. FES is stimulatie middels kleine elektrische impulsen om de functie te herstellen of verbeteren waarvan het verlies is ontstaan ten gevolge van een neurologische aandoening of verwonding. FES is ontworpen om bewegingen en functies te produceren die natuurlijke, vrijwillige bewegingen simuleren, zodat u een leven kunt leiden waarin u natuurlijker beweegt.
V. Hoe maakt FES lichaamsbewegingen mogelijk?
A. De hersenen sturen elektrische signalen via het zenuwstelsel naar het lichaam. Deze signalen vertellen het lichaam hoe het moet bewegen. Indien de normale communicatie tussen de hersenen en de onderste ledematen verstoord wordt door verwonding of ziekte, kan dit spierzwakte of verlamming tot gevolg hebben. Indien een spier en de aansturende zenuw gezond blijven maar de communicatie vanuit de hersenen niet kan plaatsvinden vanwege een probleem in het centrale zenuwstelsel, kan FES gebruikt worden om de natuurlijke elektrische signalen vanuit de hersenen te vervangen, zodat de zwakke of verlamde ledematen weer kunnen bewegen. Na een periode van continue stimulatie kunnen de hersenen deze beweging mogelijk weer voor hun rekening nemen en hernieuwd leren zonder stimulatie.
V. Wat zijn de voordelen van FES in het geval van verlamming of parese (gedeeltelijk bewegingsverlies)?
A. FES kan vrijwillige beweging in aangetaste ledematen verbeteren. Daarnaast kan FES uw spieren opnieuw trainen, spierverlies voorkomen (vaak 'atrofie' genoemd), de bewegingsuitslag (ROM) met gedeelde bewegingen onderhouden en verbeteren en de lokale bloedcirculatie verbeteren.
V. Wie is een geschikte kandidaat voor FES?
A. U bent een geschikte kandidaat als u een verlamming of parese heeft ten gevolge van een CVA, hersentrauma of incomplete dwarslaesie. U dient uw arts of specialist te raadplegen om erachter te komen of FES voor u de juiste behandeling is. Een aantal factoren heeft invloed op de totale baat die een persoon zal ondervinden bij het gebruik van FES, inclusief de ernst en aard van de verlamming, de hoeveelheid tijd die er verstreken is sinds de verlamming en de frequentie waarmee het systeem is gebruikt.
V. Doet FES pijn?
A. FES behoort geen pijn te doen. De meeste mensen omschrijven FES als een tintelend gevoel. De eerste stap voor uw therapeut is om het juiste niveau van stimulatie te vinden, waarna de intensiteit na verloop van tijd geleidelijk wordt verhoogd. Let op: Er zijn een aantal factoren die de tolerantie van de patiënt ten opzichte van FES beïnvloeden, inclusief de grootte en positie van de elektrode, de soort gegeven puls, de gestimuleerde spiergroep en de intensiteit van de stimulatie. De grote elektroden en het voor de persoon aangepaste L300 Plus-systeem helpen elke door de stimulatie opgewekte ongemakkelijke sensatie te verminderen.
V. Wanneer kan er gestart worden met FES?
A. Voor u aan enige vorm van therapie begint in het kader van uw revalidatie, dient u uw zorgprofessional te raadplegen. In de meeste gevallen kan er direct na de verwonding of diagnose met FES gestart worden. Klinisch onderzoek heeft uitgewezen dat het vroeg inzetten van FES optimaal effect kan hebben op functioneel herstel. Zelfs bij patiënten bij wie de verwonding meer dan een jaar voor de revalidatie heeft plaatsgevonden, is er veel verbetering geconstateerd .1
V. Hoelang heeft iemand baat bij FES?
A. Uw zorgprofessional kan de tijdsduur bepalen.

L300 PLUS-SYSTEEM

V. Wat is het L300 Plus-systeem?
A. Het L300 Plus-systeem is een zeer geavanceerd FES-systeem (Functionele Elektro Stimulatie) dat gebruikmaakt van milde stimulatie van zenuwen en spieren om mensen met een sleepvoet en met zwakke en/of spastische bovenbeenspieren te helpen weer natuurlijker te lopen.
V. Hoe werkt het L300 Plus-systeem?
A. Het L300 Plus-systeem bestaat uit vier componenten die draadloos met elkaar communiceren.  . Bekijk hoe het L300 Plus-systeem werkt.
V. Wat zijn de mogelijke voordelen van het L300 Plus-systeem?
V. Het L300 Plus-systeem is goedgekeurd voor de volgende punten:
  • Het zorgt voor enkel-voetdorsaalflexie (om u te helpen bij het optillen van de voet) en flexie en extensie van de knie (om u te helpen bij het buigen en strekken van de knie) waardoor uw manier van lopen kan verbeteren (looppatroon)
  • Het traint spieren opnieuw1
  • Het voorkomt spieratrofie (spierverlies) Het onderhoudt en verbetert de bewegingsuitslag (ROM) met gedeelde bewegingen Het verbetert de lokale bloedcirculatie
V. Is de L300 Plus alleen geschikt voor mensen met CVA?
A. Nee. Het systeem kan ook worden gebruikt bij aandoeningen als Multiple Sclerose, dwarslaesie en hersentrauma.
V. Dient er bij mij sprake te zijn van beweging in de voet-, enkel en knie om het L300 Plus-systeem te kunnen gebruiken?
A. Nee. Uw arts of therapeut zal u helpen te beslissen of het systeem geschikt is voor u .
V. Wanneer kan ik beginnen met het L300 Plus-systeem?
A. Ideaal gezien wordt er tijdens de revalidatie begonnen met het systeem en wordt het gebruik thuis voortgezet.
V. Hoelang kan ik baat ondervinden bij het gebruik van het L300 Plus-systeem?
A. Het L300 Plus-systeem is ontworpen om gedurende een heel leven profijt te bieden of zolang het medisch gezien nodig is. Er zijn veel factoren die het resultaat beïnvloeden, inclusief de ernst van de beperking, leeftijd, verstreken tijd sinds het ontstaan van de beperking, comorbiditeit, reeds bestaande aandoeningen, therapietrouw en de algehele cognitie. De duur kan ook afhangen van of het doel is de beperking te hanteren of de functie te verbeteren.

MIJN EIGEN L300 PLUS-SYSTEEM VERKRIJGEN

V. Hoe kom ik aan het L300 Plus-systeem voor in huis?
A.

Zodra uw arts of therapeut heeft vastgesteld dat u baat kunt ondervinden bij het gebruik van het L300 Plus-systeem of de toevoeging van de L300 Plus-bovenbeenorthese aan uw reeds in gebruik genomen L300-systeem voor een sleepvoet, ontvangt u een doorverwijzing voor therapie en wordt u beoordeeld door een zorgprofessional die getraind is in het gebruik van Bioness-producten, of u kunt direct contact opnemen met een Bioness-leverancier. Als u als kandidaat beschouwd wordt, is de volgende stap een Bioness-beoordeling om te kijken of de L300 Plus de juiste oplossing is.

Bioness werkt gedurende het aanschafproces nauw samen met u en uw zorgprofessional.
V. Dient het L300 Plus-systeem voorgeschreven te worden?
A. Nee. U heeft geen recept van uw arts nodig om het hulpmiddel voor thuisgebruik aan te schaffen, wij raden echter wel aan dat u uw arts of therapeut hierover informeert.
V. Wordt het L300 Plus-systeem vergoed door mijn verzekering?
A. Het gebruik van een Bioness-systeem in een klinische omgeving kan vergoed worden als er een medische noodzaak bestaat. We kunnen niet garanderen dat uw aankoop voor thuisgebruik vergoed wordt door de verzekering, maar het zou kunnen dat uw zorgverzekering of zorgprofessional een deel of alle kosten van een Bioness-systeem op zich neemt. Er wordt vaak per geval bekeken of de verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten.
V. Bestaan er financiële regelingen voor de aanschaf van het L300 Plus-systeem?
A. Een aantal Bioness-leveranciers bieden financiële regelingen. Neem contact met hen op voor verdere informatie.

Referentie:
1. Yan T, et al. 2005. Stroke. 36(1):80-85.